Kahler - Voorkomen

Spreiding naar locatie

In West-Europa wordt Multiple Myeloma jaarlijks bij ongeveer 4 op 100.000 inwoners ontdekt.
In de Verenigde Staten is de incidentie 3 à 4 op 100.000.  Opvallend hierbij zijn de hogere aantallen bij de zwarte bevolking.  ( Bvb. In Los Angles  9,8 op 100.000 bij de negroïde tegen 4,3 bij de blanke bevolking).
In China spreekt men van 1 op 100.000 inwoners en in de geïndustrialiseerde landen van 4 op 100.000.
Uit de landelijke registratie blijkt dat in België jaarlijks 650 tot 750 nieuwe gavallen van de ziekte van Kahler voorkomen.

Spreiding naar geslacht en leeftijd

De verhouding man/vrouw is 3/2. 
De incidentie stijgt samen met de leeftijd. De ziekte wordt vooral aangetroffen bij 50-plussers.  De betere diagnostische technieken  en de vergrijzing van de bevolking verklaren gedeeltelijk de toename van de incidentie over  de afgelopen 20 jaar.
De laatste jaren wordt wel een stijgend aantal patiënten onder de leeftijd van 50 jaar aangetroffen.  Sommigen zien hierin een oorzakelijk verband met milieufactoren. (Brian G.M.Durie, 1996)

Spreiding naar type

De incidentie van de verschillende typen M-proteïne bij patiënten met een MGUS, smouldering plasmocytoma of multipel myeloom zijn vrijwel gelijklopend, namelijk:

  • IgG: 59,5%;

  • IgA: 14%;

  • IgM: 18%;

  • IgD: 0,5%;

  • Biklonale component: 3%;

  • Light chain: 5%.