Kahler - Prognose

Tot de komst van de eerste cytostatica (celdodende middelen) was de prognose zeer somber. De laatste jaren is uitgebreid onderzoek gedaan naar behandelingsmethoden en nu is met relatief vrij milde therapie een duidelijke verbetering  van de overleving bereikt. Maar de ziekte is met deze behandelingen (nog) niet te genezen. .  Veel hangt af van de totale myeloommassa, het al dan niet aanwezig zijn van nierinsufficiëntie en hoe de patiënt reageert op de therapie.
 De gemiddelde levensverwachting vanaf het moment dat de diagnose wordt gesteld stijgt voordurend. Vaak bepalen de criteria van Salmon en Durie of we te maken hebben met een agressieve vorm van Kahler  en welke behandelingen kunnen leiden tot een stabilisatie, tot een remissie, tot palliatieve zorg of in uitzonderlijke gevallen tot genezing.
Aan de hand van de grootte van de celmassa (I en III) en de graad van nierinsufficiëntie (A en B) maakten Durie en Salmon in 1975 een tabel met een indeling van de ziekte in stadia.

Afbeelding verwijderd.

Stadium IA is het meest gunstig, IIIB het minst, voor wat betreft de te verwachten gemiddelde overlevingstermijn