Kahler - Nazorg

Hiervoor kan men beroep doen op de fysiotherapie.
De fysiotherapeut kan aan de oorzaak van alle problemen, namelijk de ziekte van Kahler, niets doen.
Wel kan de fysiotherapeut de patiënt leren leven met de beperkingen en er ‘ nog uit te halen wat erin zit’.
De patiënt speelt hierbij een belangrijke rol, omdat die zelf de grenzen van het haalbare moet aangeven. De mate van pijn of toename van pijn is hierbij een belangrijke indicatie.
Fysiotherapie kan soms een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestaan van een Kahlerpatiënt.

Mogelijke doelstellingen zijn:
- adviseren ten aanzien van het voorkomen van belastende bezigheden en houdingen
- verbetering/onderhoud van de mobiliteit
- het voorkomen van longcomplicaties en doorliggen
- verbetering van de zelfredzaamheid
- pijnbestrijding
- ...
Steeds zullen de fysiotherapeut en de patiënt samen bepalen of de te behalen winst opweegt tegen de belasting die de behandeling met zich meebrengt.