wildgroei

Hodgkin - Medicatie en hun betekenis

Veel gebruikte medicatie en hun betekenis

Geneesmiddelen die het DNA veranderen

Deze geneesmiddelen veranderen het DNA, de bouwsteen van de cellen, om de groei van de cellen te voorkomen:
• Carboplatine (Paraplatin®)
• Carmustine (BCNU®)
• Chlorambucil (Leukeran®)
• Cisplatine (Platinol®)
• Cyclofosfamide (Cytoxan®)
• Dacarbazine (DTIC®)
• Ifosfamide (Ifex®)
• Lomustine (CCNU®)
• Mechlorethamine (stikstofmosterd,Mustargen®)
• Melfalan (Alkeran®)
• Procarbazine (Matulane®)

Antibiotica met antitumor werking

Deze geneesmiddelen interageren met het DNA en verminderen de overleving van de cellen.
Geneesmiddelen afkomstig van natuurlijke bronnen zoals planten of schimmels omvatten:
• Bleomycine (Blenoxane®)
• Doxorubicine (Adriamycine®, Rubex®)
• Idarubicine (Idamycine®) (Zavedos®)

Synthetische geneesmiddelen die werken als doxorubicine omvatten

• Mitoxantrone (Novantrone®)

Antimetabolieten

Deze geneesmiddelen interfereren met de normale celgroei:
• Chlorodeoxyadenosine (Cladribine®)
• Cytarabine (cytosine arabinoside, Ara-C, Cytosar®)
• Fludarabine (Fludara®)
• 6-mercaptopurine (Purinethol®)
• Methotrexaat (Rheumatrex®)
• 6-thioguanine (Thioguanine®)

Inhibitoren van het DNA herstel enzym

Deze geneesmiddelen werken in op bepaalde eiwitten (enzymen) die normaal slecht DNA herstellen. Zo gaan de cellen gemakkelijker dood wanneer ze beschadigd worden:
• Etoposide (VP-16, Vepesid®)

Geneesmiddelen die beletten dat cellen gaan delen door het blokkeren van de duplicatie van de cel

Deze geneesmiddelen beschadigen de structuren in de cel die nodig zijn voor de celdeling:
• Vinblastine (Velban®)
• Vincristine (Oncovin®)

Veel voorkomende merknamen staan tussen haakjes.