wildgroei

Hodgkin - Gevolgen

Lichamelijke klachten en afwijkingen

De ziekte van Hodgkin valt op te merken als men een goed voelbare zwelling in één of meer lymfeklieren voelt. Over het algemeen zijn deze zwellingen niet pijnlijk. Daarnaast zijn er nog een aantal verschijnselen waardoor de ziekte kan worden opgemerkt.

• Een sterk wisselende temperatuur. Dan koud dan warm. Deze perioden van koorts worden afgewisseld met de normale temperatuur.
• Gewichtsverlies ( dit kan heel onopgemerkt gaan) en gebrek aan eetlust.
• Extreme vermoeidheid zonder aanwijsbare reden. Een eenvoudig karweitje resulteert in zwaar hijgen.
• Hevige transpiratie, vooral ’s nachts. Deze is zo extreem dat verschoning van pyjama of ondergoed nodig is.
• Een vervelende jeuk over het gehele lichaam, of in een bepaald gebied.
• Pijn bij het drinken van alcohol.

Sommige patiënten zullen bovengenoemde verschijnselen nooit vertonen, maar bij anderen treden, enkelen of allen, verschijnselen al op bij het begin van de ziekte.
Enkele van deze verschijnselen zouden ook op kunnen treden in geval van koorts, maar dan zullen ze na verloop van tijd weer verdwijnen. Opletten dus.

Psychische klachten en problemen

De lichamelijke problemen die met de ziekte van Hodgkin gepaard gaan, alsook met de behandeling ervan, kunnen ook hun weerslag hebben op de psyche van de patiënt. Zo kan het verlies aan energie leiden tot het frustrerend gevoel van “wel willen maar niet kunnen”. Buitenstaanders begrijpen dit niet altijd en het is ook moeilijk uit te leggen omdat de patiënt zelf niet goed weet wat er juist aan de hand is en daardoor soms twijfelt aan zichzelf.

Sommige lichamelijke afwijkingen kunnen ook leiden tot afhankelijkheid van derden. Bovendien ondermijnt pijn het lichaam wat eveneens tot vermoeidheid kan leiden, maar ook tot gebrek aan eetlust, slaapstoornissen en zo oorzaak kan worden van een depressie. De psychische gevolgen hebben ook te maken met gevoelens van angst en onzekerheid. Die zullen in meer of mindere mate de gedachten van de patiënt beïnvloeden en soms zelfs beheersen. Heden en toekomst staan immers onder druk tengevolge van de onzekerheid en angst voor wat komen gaat: pijn, invaliditeit, lijden, afhankelijkheid? De confrontatie met de ziekte van Hodgkin veroorzaakt vanwege het verlies van zekerheden ook een rouwproces: de zekerheid van de gezondheid, van een lang leven, van een lichaam waarop men kan rekenen, is plots weg. Dit proces gaat dikwijls gepaard met gevoelens van ongeloof, boosheid en machteloosheid. Rouwen is een soort “herkauwen” van de gevoelens die met de ziekte te maken hebben, tot ze verwerkt zijn. Hoe sterk het leven van de zieke door deze gevoelens wordt beheerst en hoe die ermee omgaat, wordt deels bepaald door zijn karakter – optimistisch of pessimistisch – en met zijn manier van overleven. Daarom is het belangrijk dat de patiënt niet aarzelt om over deze problemen met zijn arts te praten, zodat die eventueel kan doorverwijzen naar een psychotherapeut, psycholoog, zelfhulpgroep of patiëntenvereniging.

De relatie tussen de patiënt met Hodgkin en zijn naaste omgeving - partner, kind, familielid of vriend - is eveneens van het grootste belang. Die moet zo harmonieus mogelijk verlopen. De basis hiervoor is wederzijds overleg. Communicatie is daarbij het sleutelwoord.

De nevenwerkingen van de kankerbehandeling kunnen vaak efficiënt door middel van geneesmiddelen onder controle worden gehouden. De emotionele en psychologische impact van het omgaan met kanker verdient ook onze aandacht. Het is niet zeldzaam dat door de ervaring van kanker mensen hun prioriteiten gaan aanpassen of hun carrière anders gaan bekijken. Het is belangrijk dat u leert omgaan met de veranderingen in uw houding tegenover het leven, tegenover relaties en tegenover uzelf. Neem daarom de juiste stappen om uw gezondheid goed te houden en volg de aanbevelingen van uw arts om de nodige follow-up te voorzien.

Zich onaantrekkelijk voelen

Haarverlies en andere veranderingen in het uiterlijk die veroorzaakt worden door de behandeling kunnen ervoor zorgen dat heel wat mensen zich onaantrekkelijk gaan voelen. Met sommige van deze gevoelens kan men beter omgaan door zich te informeren over hoe men zijn uiterlijk kan verbeteren, hoe men haarverlies kan camoufleren en hoe men moet omgaan met tijdelijke veranderingen zoals droge huid, broze nagels en een vlekkerige huidskleur.

Depressie

Patiënten met kanker kunnen zich depressief voelen. Depressie kan veroorzaakt worden door angst over uw ziekte maar kan ook het gevolg zijn van bepaalde geneesmiddelen. Depressie bij kankerpatiënten komt heel veel voor. Wees niet beschaamd om hierover advies in te winnen en hulp te zoeken bij uw gezondheidsteam.

Leven in remissie ( de ziekte is niet meer aantoonbaar)

In remissie zijn kan een bron vormen van zowel opluchting als angst. Opluchting dat de tumor weg is en angst dat hij kan terugkomen. U kan ervaren dat u door de succesvolle behandeling een nieuwe levenskans hebt gekregen.

Omgaan met herval en opnieuw ziek worden

Er kan een herval optreden bij de ziekte van Hodgkin. Indien u hervalt, kan het zijn dat u zich nog slechter voelt dan wanneer u voor de eerste keer gediagnosticeerd werd met de ziekte van Hodgkin. U hoopte en geloofde immers dat de kanker genezen was. Het kan echter juist gemakkelijker zijn om voor een tweede keer om te gaan met de ziekte omdat u al weet wat u te wachten staat, hoe u hulp kan vinden en hoe u met de ziekte moet omgaan. Denk eraan: als uw kanker één keer met succes werd behandeld, dan kan hij opnieuw met succes behandeld worden.