wildgroei

Ziekte van Hodgkin

Introductie

Men vermoedt dat de ziekte van Hodgkin een kanker is die voorkomt van een abnormaal lymfocyt. Meer dan 80% van de patiënten die lijden aan de ziekte van Hodgkin kan genezen worden.

Woord vooraf

De tekst is bedoeld om op een bevattelijke wijze toelichting te geven over de ziekte van Hodgkin.
Met de gegevens, die in juli 2001 werden samengebracht, trachten wij ook een weerspiegeling te geven van de kennis tot op dat ogenblik.
De informatie is in de eerste plaats bedoeld voor de leek, zonder speciale medische opleiding, die toch iets meer wenst te weten over de aard, de gevolgen, het ontstaan, de behandeling en het verwachte verloop van de ziekte. Ons streven naar eenvoud van de tekst mocht uiteraard geen afbreuk doen aan de juistheid van de inhoud ervan. Aansprakelijkheid wordt evenwel niet aanvaard.

Deze tekst kwam tot stand dank zij de medewerking van de Belgische Federatie Tegen Kankerbestrijding, die de patiëntengids van de CFL Cure For Lymphoma Foundation vertaalde, de medewerking van Danny Ketelslegers en Gino Chirillo onder supervisie van Dr. D. Vanstraelen .