Financiële gevolgen

LAATSTE UPDATE: JUNI 2003

-  Tengevolge van inkomenverlies door tijdelijke of langdurige werkonbekwaamheid
-  Tengevolge van meeruitgave voor de gezondheidszorg ( medicatie, ziekenhuisopname, enz.).

Het belangrijkste is om tijdig je mutualiteit op de hoogte te brengen van iedere verandering. De meeste mutualiteiten beschikken over een dienst Maatschappelijk Werk die voor al je vragen en problemen de geschikte oplossing kan vinden.

In het hoofdstuk 'Waar kan u terecht' worden de volgende sociale voorzieningen besproken:
           1.  Financiële tegemoetkomingen
           2.  Vrijstellingen, verminderingen en voordelen
           3.  Sociale correcties
           4.  Juridische beschermingsmaatregelen
           5.  Tussenkomsten in behandelingen en hulpmiddelen
           6.  Vlaams Fonds voor Sociale integratie van personen met een handicap
           7.  Aanbod van diensten in de thuiszorg
           8.  Mogelijkheden van tijdelijke opvang en verzorging
           9.  Ziekenvervoer
         10.  Tegemoetkomingen van verenigingen