Bestuur

 • Willy Schepers

  Willy Schepers
  Voorzitter
  Gepens. vestigingsdirect. Febelco
  Bestuurder Kom op tegen Kanker
  Bestuurslid BHS-patientnetwork
  Lid Algemene Vergadering CMP
  Bestuurder Zorgraad Herkenrode
  Bestuurder SFZ-ziekenhuis Heusden
  Chronische Lymfatische Leukemie
  willy.schepers@wildgroei-vzw.be
 • Peter Rabijns

  Peter Rabijns
  Secretaris
  Bediende
  Acute Lymfatische Leukemie
  wildgroei.vzw@gmail.com
 • Johan Creemers

  Johan Creemers
  Penningmeester
  Gepensioneerde
  Bestuurslid BHS-patientnetwork
  Lid Alg. Verg. Kom op tegen Kanker
  Multipel myeloom (Ziekte van Kahler)
 • Gerard Rabijns

  foto
  Raadgever
  Gepensioneerde leerkracht
  gerard.rabijns@wildgroei-vzw.be
 • Jean-Luc Rummens

  Jean-Luc Rummens
  Raadgever
  Laboratoriumdirecteur en medisch manager laboratoriumgeneeskunde Jessa Ziekenhuis Hasselt
  Professor
 • Kathleen Schiepers

  Kathleen Schiepers
  Raadgever
  Coördinator jongerenwerking Kom op tegen Kanker
 • Gaby Wauman

  Gaby Wauman
  Raadgever
  Gepensioneerde bediende
  Ziekte van Kahler
 • Kelly Sliwa

  kelly
  Lid Algemene Vergadering
  Bediende
  T-cel lymfoma
  kelly.sliwa@wildgroei-vzw.be
Interview

Wie zijn wij? Klik hieronder op de youtube-link

https://youtu.be/YlIi-JzhNig

Doelstellingen

Onze lotgenotenvereniging wil in eerste instantie emotionele steun verlenen aan patiënten en familieleden.

Onze lotgenotenvereniging biedt informatie aan die niet, of in onvoldoende mate aan bod komt via de gekende kanalen.

Verder verbetert de groep de onderlinge communicatie door problemen te bespreken en ervaringen over het ziekteproces uit te wisselen. Indien gewenst, kan dit onder begeleiding van professionele hulpverleners of door deskundigen.

De groep is een schakel tussen de patiënten enerzijds en de deskundigen en professionelen anderzijds; dit door o.a. de onderlinge informatie-uitwisseling te bevorderen.

Tenslotte behartigt Wildgroei-VZW de belangen van haar leden.

Activiteiten

 • IJveren voor een psycho-sociale begeleiding van zowel patiënten als hun familie.
 • Regelmatige bijeenkomsten.
 • Informatie verzamelen over het bestaan van aanvullende hulp.
 • Algemene informatie bundelen in een map die altijd ter beschikking staat van de leden.
 • Organiseren van voordrachten die aan de wensen van de leden tegemoetkomen.
 • Informatie verstrekken omtrent interessante literatuur.
 • Fondsen verzamelen om de werking van de VZW te verzekeren.
 • Fondsen verzamelen om het welzijn van de doelgroep te bevorderen