Waldenström - Voorkomen

Een grote epidemiologisch studie in de verenigde staten ("SEER" gepubliceerd in Blood 1993;82(10):3148-3150) toonde als incidentie gegevens dat per 100000 mannen er elk jaar 0.61 MW ontwikkelden, en per 100000 vrouwen 0.25, doch de incidentie stijgt met de leeftijd : tussen 50 en 59 jaar 0.59, tussen 60 en 69 jaar 0.98, tussen 70 en 79 jaar 2.57 en tussen 80 en 84 jaar 4.19. De ziekte van Waldenström (MW) is qua frekwentie ongeveer een vierde van die van de ziekte van Kahler. De gemiddelde leeftijd bij diagnose ligt in de meeste studies rond 65 jaar. Slechts zelden komt deze ziekte voor bij mensen die jonger zijn dan 40 jaar.

Dr. J.G. Waldenström is een Zweeds internist, geboren in 1906, aan wie beschrijving van de ziekte wordt toegedicht (Adv Metab Disord 1965;2:115).

De laatste jaren is er dankzij nieuwe inzichten in de immunofenotypering (immunologische bepaling van oppervlakte en inhoud van cellen) vooruitgang geboekt in een nauwkeurigere beschrijving van de oorzakelijke cellen, zoals het zich weerspiegelt in de opeenvolgende klassificaties zoals hierboven al beschreven.