wildgroei

NHL - Ontstaan

Non-Hodgkin-maligne-lymfomen zijn het gevolg van een kwaadaardige ontwikkeling van lymfecellen, waarvan de oorzaak niet bekend is.
De ziekte veroorzaakt lymfomen, gezwellen die meestal in de lymfeklieren ontstaan. Bij ruim een derde van de patiënten echter begint de ziekte elders in het lichaam, bijvoorbeeld in het lymfeweefsel van de maag, longen of de schildklier. Dit orgaan kan zwellen of beschadigd geraken, en klachten geven die lijken op een maagzweer of darmgezwel.

De ziekte kan zich verspreiden via het bloed en de lymfebanen. Zo komen de gewoekerde cellen bij andere lymfeklieren. Deze ziekte wordt daarom vaak op meer plaatsen in het lichaam aangetroffen.

Door de abnormale cellentoename kunnen de lymfocyten niet goed meer functioneren , waardoor het lichaam een deel van zijn afweer tegen virussen en bacteriën verliest.Het risico op infecties verhoogd.

Hoe de ziekte ontstaat is niet duidelijk.