wildgroei

Non Hodgkin Lymfomen

Non - Hodgkin - Lymfomen zijn kwaadaardige woekeringen van rijpere lymfocytaire cellen, dit wil zeggen , cellen die de vroege beenmergfase van de lymfocytopoëse reeds hebben doorlopen.

Deze aandoening wordt veroorzaakt door verworven chromosomale afwijkingen.

Video -  Wat is een Non-Hodgekin Lymfoom? 

Video -  Wat is Mantelcellymfoom?

Woord vooraf

De tekst is bedoeld om op een bevattelijke wijze toelichting te geven over Non-Hodgkin- lymfomen. ( NHL)
Met de gegevens, die in september 2001 door L.Chirillo, werden samengebracht, trachten wij ook een weerspiegeling te geven van de kennis tot op dat ogenblik.

De informatie is in de eerste plaats bedoeld voor de leek, zonder speciale medische opleiding, die toch iets meer wenst te weten over de aard, de gevolgen, het ontstaan, de behandeling en het verwachte verloop van de ziekte. Ons streven naar eenvoud van de tekst mocht uiteraard geen afbreuk doen aan de juistheid van de inhoud ervan.

Aansprakelijkheid wordt evenwel niet aanvaard.

Met dank aan Dokter D.Vanstraelen, hemato-oncoloog, Limburgs Oncologisch Centrum Hasselt, en aan Dokter I.Nagels van de Belgische Federatie tegen Kanker voor hun welwillende medewerking.