MDS - Voorkomen

Geografische spreiding

Ongeveer 14.000 nieuwe gevallen van MDS per jaar worden in de Verenigde Staten vastgesteld.
Blijkbaar stijgt dit aantal jaarlijks.

In West-Europa wordt MDS jaarlijks bij 2 à 3 op 100.000 inwoners ontdekt.

Spreiding naar geslacht en leeftijd

De gemiddelde leeftijd van MDS patiënten is 70 jaar.
Minder dan 10% van de patiënten is 50 jaar alhoewel MDS op iedere leeftijd kan voorkomen.

Spreiding naar type

Zoals wij verder zullen zien zijn er 5 types van MDS:

• Tussen 20% en 30% heeft blijvende anemie (refractory anemie, RA)
• Tussen 2% en 5% heeft anemie met ringsideroblasten (refractory anemie with ringed sideroblasten , RARS)
• Ongeveer 1/3 van MDS patiënten heeft anemie met een overdaad aan blasten (refractoy anemie with excess blast ,RAEB)
• Ongeveer ½ van MDS patiënten heeft anemie met een overdaad aan blasten en bezig te transformeren in AML, (refrectory anemie with excess blast in transformation RAEB-T)
• Tussen 15% en 20% heeft chronische myelomonocytaire leukemie (CMML).

Afbeelding verwijderd.