MDS - Prognose

Prognose en ziektestadium

Er is geen nood om MDS te stageren aangezien er wordt aanvaard dat de abnormale cellen zich verspreiden langs de bloedbaan en in het beenmerg en dat een regelmatige en systematische controle, van bloed en beenmerg, nodig is om de behandeling te bepalen.

Doordat de behandeling van MDS de laatste jaren sterk verbeterd is, onderzoekt men op dit ogenblik waarom sommige patiënten een langere overlevingskans schijnen te hebben dan anderen.

De zogenaamde ‘prognose factoren’ zijn een hulpmiddel voor de arts om te bepalen welke behandeling de meeste kans van slagen heeft.
Het samenspel van verschillende prognostische factoren en het type MDS bepalen de overlevingskansen.
Prognostische factoren die de overlevingskansen verkleinen worden adverse (ongunstige) prognostische factoren genoemd.
Prognostische factoren die de overlevingskansen verhogen worden favorabele ( gunstige) prognostische factoren genoemd.

Adverse prognostische factoren

• Ontwikkelen van MDS na een chemotherapie voor een vroegere (andere) kanker
• Leeftijd van de patiënt hoger dan 60 jaar
• Te veel blasten in het beenmerg
• Blasten in de bloedbaan
• Zeer lage aantallen rode bloedcellen, witte bloedcellen of bloedplaatjes
• Multiple abnormale chromosomen
• Wanneer er beenmergcellen worden gevonden met enkel een kopie van chromosoom 7, of chromosoom 5 (twee kopieën van elk chromosoom is normaal)
• Beenmergcellen waarvan een deel van chromosoom 7 ontbreekt.

Favorabele prognostische factoren

• Aanwezigheid van gerijpte cellen in het beenmerg
• Ontbrekende delen van chromosoom 5 of 20 (del(5Q), del(20Q))
• Beenmergcellen bestaande uit slechts een kopie van chromosoom 8 (twee kopieën zijn normaal aanwezig)

Uit onderzoek van de laatste jaren is bekend dat er een goede kans is om sommige vormen van MDS in complete remissie te brengen door behandeling met chemotherapie zoals die gegeven wordt aan patiënten met acute myeloïde leukemie.
In complete remissie betekent dat de bloedcellen terug normaal zijn en dat het beenmerg er ook door de microscoop normaal uitziet.
Het is echter ook bekend dat zo’n complete remissie vaak niet lang aanhoudt, en dat MDS terugkomt.
In onderzoeken wordt nu bestudeerd hoe de ziekte zolang mogelijk in complete remissie gehouden kan worden, oftewel hoe voorkomen kan worden dat de MDS terugkomt.

Diverse grote Europese ziekenhuizen werken samen aan dit onderzoek. (zie verder HOVON 34 E06961)