MDS - Oorzaken

Zoals reeds eerder aangeduid kan MDS het gevolg zijn van mutaties van het DNA.
De genen die instaan voor de celdeling worden oncogenen genoemd. Andere genen, zoals tumor suppressor genen, kunnen de celdeling afremmen of zelfs de cellen vroegtijdig doen afsterven.

De blootstelling aan straling of aan kankerverwekkende chemicaliën kan de oorzaak van mutatie van de genen zijn. Soms gebeurt deze mutatie zonder aanwijsbare redenen.
Telkens een cel zich gereedmaakt om te delen moet ze haar DNA dupliceren. Dit proces verloopt niet altijd vlekkeloos en er kunnen fouten optreden.Gelukkig bezitten cellen ‘herstel enzymen’ die het DNA vergelijken en eventueel herstellen. Soms, bij snelgroeiende cellen, worden de fouten niet opgemerkt door deze speciale enzymen.

Translocatie is een andere mogelijke afwijking van het DNA die aan de basis kan liggen van het ontstaan van MDS.(stukje genetisch materiaal verandert van chromosoom)
Zoals een mutatie, kan een translocatie de oncogenen en de tumor suppressor genen beïnvloeden.

Het opsporen van mutaties en translocaties kan een idee geven over de prognose en de mogelijkheid van een evolutie naar een acute leukemie bij MDS patiënten.