MDS - Nazorg

Het is belangrijk om, op regelmatige tijdstippen, controle onderzoeken te laten uitvoeren.

De hematoloog of de oncoloog zal nauwlettend toezien op tekenen van eventuele infecties en op eventuele bijwerkingen van de behandeling (zowel op korte als op lange termijn).
Een grondig lichamelijk onderzoek, X-stralen indien nodig, en bloed en beenmerg onderzoeken maken deel uit van deze controle.

Voor de patiënt is het van groot belang om onmiddellijk zijn arts op de hoogte te brengen van elk 'nieuw' symptoom.