Myelodisplastisch Syndroom

Introductie

MDS is een beenmergziekte waarbij de aanmaak van nieuwe bloedcellen abnormaal verloopt.Hierdoor ontstaat een gebrek aan normaal functionerende rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes.

Woord vooraf

Deze tekst werd in de loop van het jaar 2001 samengebracht door L. Chirillo en is bedoeld om op bevattelijke wijze toelichting te geven over MDS (Myelodisplastisch Syndroom).

Bijzonder dank aan Dr. D. Vanstraelen, hemato-oncoloog, voor de supervisie, en aan de Belgische Federatie Tegen Kanker voor de morele en financiële steun.

Deze toelichting is in de eerste plaats bedoeld voor de leek, zonder speciale medische opleiding, die toch iets meer wenst te weten over de aard, de gevolgen, het ontstaan, de behandeling en het verwachte verloop van deze ziekte.

Aansprakelijkheid wordt evenwel niet aanvaard