wildgroei

HCL - Ontstaan

De oorzaak van de aandoening is onbekend.

Uit cytogenetisch onderzoek is duidelijk geworden dat bepaalde chromosomale afwijkingen specifiek gecorreleerd zijn met bepaalde hematologische aandoeningen. Deze genetische afwijkingen spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van de maligniteiten.

De laatste jaren is er dan ook veel onderzoek verricht naar de genen die betrokken zijn bij deze chromosomale afwijkingen. Deze genen blijken meestal te behoren tot de groep van de zogenaamde 'proto - oncogenen'. Dit is een groep van in de evolutie geconserveerde genen, die kunnen leiden tot het ontstaan van kanker wanneer de expressie van het genproduct kwalitatief of kwantitatief is veranderd. Er is meestal een verandering in minimaal twee oncogene nodig om kanker te veroorzaken. Door uitwisseling van genetisch materiaal tussen chromosomen ( " translocatie" ) kunnen twee genen die afkomstig zijn van verschillende chromosomen vlak naast elkaar komen te liggen op het ' nieuwe' chromosoom. Dit kan verschillende gevolgen hebben. Allereerst kunnen de twee genen nu samen coderen voor een nieuw zogenaamd ' fusie-eiwit', dat is samengesteld uit delen van beide oorspronkelijke genproducten.

Een chromosomale afwijking kan ook tot gevolg hebben dat een oncogen geactiveerd wordt.

Zoals al gesteld is, kan de kwantitatieve verandering van een oncogen tot kanker leiden.

De bekendste voorbeelden hiervan zijn het Philadelphia-chromosoom ( dat bij vrijwel alle patiënten met een Chronische Myeloïde Leukemie voorkomt en de activatie van het myc-oncogen bij het Burkitt lymfoom.