wildgroei

Hairy Cell Leukemia

Inleiding

Hairy Cell Leukemie, of " harige cellen " leukemie is een chronische lymfoproliferatieve ( proliferatie = vermenigvuldiging ) aandoening die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van B- lymfocyten in het bloed, het beenmerg en andere organen, meestal de milt. Omwille van het zeer typisch uitzicht van deze lymfocyten, ze vertonen namelijk harige uitsteeksels, wordt de ziekte zo genoemd.

Woord vooraf

Deze tekst is tot stand gekomen mede dank zij de medewerking van Dr. Mia Janssen, oncoloog, en is bedoeld om op een bevattelijke wijze toelichting te geven over Hairy Cell Leukemia.

Deze informatie is in de eerste plaats bedoeld voor de leek, zonder speciale medische opleiding, die toch iets meer wenst te weten over de aard, de gevolgen, het ontstaan, de behandeling en het verwachte verloop van de ziekte.

Aansprakelijkheid wordt evenwel niet aanvaard.