wildgroei

CML - Prognose

CML wordt meestal in de chronische fase vastgesteld. Tijdens deze fase is CML goed met medicamenten te behandelen. Veel gebruikte medicamenten hierbij zijn; hydroxyurea (Hydrea), alfa-interferon en ARA-C. Met name  alfa-interferon kan een belangrijke rol spelen bij de beïnvloeding van het Philadelphia chromosoom.

Na een (langdurige) behandeling met cytostatica kan de chronische fase in een zogenaamde geaccelereerde fase overgaan. De CML is dan “ in transformatie” waarbij de gevoeligheid voor cytostatica afneemt en de onrijpe cellen zich duidelijk beginnen uit te breiden, bijv. met verdere miltvergroting. De overlevingskansen dalen nu snel van enkele jaren tot enkele maanden indien er geen beenmergtransplantatie kan gebeuren. In de laatste fase vindt volledig ongeremde groei plaats en ontstaat het beeld van een acute leukemie, de zogenaamde blastentransformatie. De CML is vrijwel ongevoelig  voor cytostatica geworden en de overlevingskansen sterk beperkt.

Beenmergtransplantatie is de enige behandeling waarbij volledige genezing mogelijk is.