wildgroei

CML - Medicatie en hun betekening

HYDREA

Merknaam voor hydroxycarbamide van Bristol-Myers Squibb ;
doos van 20 of 100 capsules van 500 mg doos van 20 kost 297 BF (remgeld 0 BF)
uitstekend produkt met beperkte nevenwerkingen (zie hiernaast). Het wordt voornamelijk gebruikt om tijd te winnen in afwachting van een transplantatie of een andere therapie, doch wordt ook gebruikt indien symptoombestrijding primordiaal is. Het blijkt effectiever dan Busulphan hetgeen vroeger ook gebruikt werd, zoals de curves hieronder aantonen.

INTERFERON

Generische naam voor de produkten Intron A (IFN alpha-2b) van Schering-Plough Roferon A (IFN alpha-2a) van Roche
verscheidene verpakkingen 3 miljoen E = 1311 BF (remgeld 0 BF of meer catB)
Subcutane toediening went bij de meesten, doch de nevenwerkingen zijn soms zeer belangrijk en noodzaken soms het stopzetten van de behandeling. Ook depressie als nevenwerking. (werkt waarschijnlijk via immuunstimulatie)

ARA-C

Synoniem cytarabine ;
generische naam voor Cytosar van Pharmacia-Upjohn ;
behoort zoals Hydrea tot de klasse van de antimetabolieten (remming van DNA-polymerase) ;
verscheidene verpakkingen 100 mg = 274 BF (remgeld 0 BF);
vormt samen met INTERFERON op dit ogenblik de standaardbehandeling voor diegenen die geen transplantatie ondergaan;
Toegevoegde toxiciteit : cf tabel hierboven.

Aanbevolen standaardschema

Interferon alpha 5 miljoen internationale eenheden SC/d samen met 20 mg/m²/d gedurende 10 dagen elke maand te starten binnen de twee weken na starten van IFN. Totdat er hematologische complete remissie werd bereikt werd in de belangrijkste studie (CML91 van de Franse CML studiegroep) ook Hydrea toegediend.

De volgende resultaten werden hiermee bekomen:

721 patiënten, waarvan 360 met het beste schema werden behandeld (<70j, chronische fase, <6 mnd van diagnose en voorheen alleen behandeld met Hydrea als inclusiecriteria)
Na 5 jaar blijkt de schatting 70 % (confidentieinterval 64-76%) overleving te zijn (mediane follow-up van 43 maanden) tegenover 58 % (51-65%) voor IFN alleen.  Al na 2 jaar was de kans op een majeure cytogenetische respons significant hoger. ( 39% versus 26%). Complete hematologische remissie 66 % versus 55 %. Een majeure cytogenetische respons ging gepaard met een betere prognose.

Wanneer bovenstaand beslissingsdiagram wordt toegepast, is het duidelijk dat een proefperiode met Intron -ARA-C alleen gerechtvaardigd is als het risico dat ermee gepaard gaat (namelijk tijdverlies en daardoor meer kans op bijkomende genetische defecten) tegen het voordeel (kans op cytogenetische remissie) opweegt. Het is dan ook vanzelfsprekend dat een gespecialiseerd arts u hierbij het beste kan bijstaan.

Er komen voortdurend nog discrete verbeteringen op de markt zoals de toediening van intron via een pen (zoals de diabetespatienten gebruiken) of zoals het momenteel bestudeerde perorale cytarabine.

Tenslotte dient vermeld dat de nieuwe produkten (STI-571 : een selectieve tyrosine kinase inhibitor in de eerste plaats, maar ook homoharringtonine : afgeleid van een Chinees kruid) wanneer ze duidelijk snelle en hoge cytogenetische respons (en liefst ook genezing) kunnen induceren de standaardtherapie, en zelfs misschien de transplantatie van hun verworven plaats kunnen onttronen. Ook voor de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied kan u best uw specialist raadplegen.