wildgroei

CLL - Ontstaan

De eerste observaties van patiënten die een hoger aantal witte bloedcellen vertoonden gebeurden door Europese geneesheren in de 19 e eeuw. Deze leidde tot de term "Weisses Blut" of "White Blood" als beschrijving van deze ziekte. Later werd de term leukemie die afkomstig is van het Grieks woord "Leukos" wat "wit" betekent en "haima" wat bloed betekent gebruikt om deze ziekte te benoemen.

De grondlegger van leukemie in het algemeen is Rudolf Virchow, een Duitse patholoog uit de 19 de eeuw (1821-1902)

Chronische lymfatische leukemie ontstaat door een beschadiging van het DNA van een enkelvoudige cel in het beenmerg. Deze onvolkomenheid was niet aanwezig bij de geboorte.

Wetenschappers weten tot op dit ogenblik nog steeds niet wat de oorzaak is van deze DNA-wijziging. Het resultaat van deze DNA-beschadiging is een ongecontroleerde groei van lymfocyten in het beenmerg. Dit leidt tot een stijging van de lymfocyten in het bloed. Deze cellen staan de normale bloedaanmaak niet zo ernstig in de weg als deze bij acute leukemie. Dit houdt in dat het verloop van CLL veel trager is dan deze bij acute lymfatische leukemie ( ALL ).