wildgroei

CLL - Gevolgen

Lichamelijke klachten en afwijkingen

Chronische lymfatische leukemie verloopt in de regel als een traag toenemende opstapeling van bepaalde witte bloedcellen (lymfocyten) met geleidelijke verdringing van de normale mergcellen en van de normale lymfocyten.

* Sommige patiënten hebben minimale afwijkingen in hun bloed: een lichte stijging van de lymfocyten en een lichte daling van de rode bloedcellen, de normale witte bloedcellen en de bloedplaatjes Patiënten met deze geringe afwijkingen hebben meestal weinig ernstige problemen, er komen wel al eens infecties voor. Deze patiënten worden meestal niet behandeld.Er kunnen eveneens lymfeklierzwellingen en vergroting van de lever en de milt optreden.

* Aantasting van de lymfeklieren, wat meer een symptoom is van de ziekte dan wel een complicatie.

* Er kunnen infecties optreden. Deze berusten op verlaging van gammaglobuline en antilichamen. Deze infecties kunnen worden veroorzaakt door virussen, bacteriën of schimmels.

* Een andere mogelijkheid is het optreden van beenmerginsufficiëntie wat zich openbaart door bloedingen als gevolg van een tekort aan bloedplaatjes.

* Een zwaar gevoel tot pijn in de buik door een zwelling van de milt (splenomegalie) of een zwelling van de lever (hepatomegalie). Onderzoek toont oppervlakkige zwelling van de lymfeknopen (lymfadenopathieën) die soms erg groot kunnen zijn. Ze kunnen zich in alle klierstations - hals, oksel, in de borstholte (mediastinum), langs de wervelzuil en liezen - voordoen.

* Infecties kunnen voorkomen, indien de granulocyten en gammaglobulines laag zijn.

* Vermoeidheid, vermagering, gewichtsverlies en nachtzweten kunnen eveneens een teken aan de wand zijn.

* Huidverschijnselen: jeukende letsels (leukemische infiltraten) en eczemateuze letsels

* Beenmergoverwoekering door lymfocyten: tekort aan rode bloedcellen (anemie); tekort aan bloedplaatjes(trombocytopenie) en een sterke vermindering van gegranuleerde leukocyten (agranulocytose).

Verschijnselen van actieve ziekte zijn:

- vermagering met meer dan 10 % in het voorafgaande jaar halfjaar
- extreme vermoeidheid met een algemene gezondheidstoestand van graad II of slechter volgens de indeling van de Wereld gezondheidsorganisatie (WHO)
- 38 ° C koorts gedurende 2 weken of langer zonder een aanwijzing voor een infectie.
- 's nachts zweten zonder aanwijzing voor een infectie
- splenomegalie warbij de milt meer dan 6 cm onder de ribbenboog uitkomt
- lymfeklieren groter dan 10 cm