wildgroei

CLL - Geografische spreiding

Geografische spreiding

Het voorkomen van chronische lymfatische leukemie is erg verschillend van land tot land. De European Standardized Rate is voor mannen 3 op 100.000 en voor vrouwen 1 op 100.000. In West-Afrika ligt het aantal CLL-diagnoses beduidend lager, in het Verre Oosten is deze ziekte zéér zeldzaam.

Spreiding naar geslacht en leeftijd

CLL beslaat ongeveer 25 % van alle vormen van leukemie. Chronische lymfatische (lymfocytaire) leukemie is de meest voorkomende leukemie bij volwassenen in de westerse wereld.

CLL komt vooral voor op oudere leeftijd : 90 % van de patiënten is ouder dan 50 jaar bij de diagnose, 75 % zijn mannen. De geslachtsvoorkeur is hier meer uitgesproken dan bij andere vormen van leukemie. Naarmate de leeftijd vordert neemt de kans op CLL toe. CLL komt bij uitzondering voor bij jonge volwassenen en zéér zelden bij kinderen.

Tegenwoordig wordt soms ook bij personen vanaf 40 jaar CLL vastgesteld.