wildgroei

Acute Myeloide Leukemie

Introductie

Bij AML nemen de cellen in het beenmerg fors in aantal toe door een ontsporing ergens in het rijpingstraject.

Hier gaat het om cellen die nog niet voldoende zijn uitgerijpt, waardoor ze nog niet hun taak kunnen vervullen en waardoor andere niet-zieke cellen verdrongen worden.

Woord vooraf

De tekst is bedoeld om op een bevattelijke wijze toelichting te geven over acute myeloide leukemie.

Met de gegevens, die in juli 2001 werden samengebracht, trachten wij ook een weerspiegeling te geven van de kennis tot op dat ogenblik.

De informatie is in de eerste plaats bedoeld voor de leek, zonder speciale medische opleiding, die toch iets meer wenst te weten over de aard, de gevolgen, het ontstaan, de behandeling en het verwachte verloop van de ziekte. Ons streven naar eenvoud van de tekst mocht uiteraard geen afbreuk doen aan de juistheid van de inhoud ervan.

Aansprakelijkheid wordt evenwel niet aanvaard.