wildgroei

ALL - Oorzaken

Acute leukemie bij ouderen

Afbeelding verwijderd.

Meer dan 50% van alle patiënten met AML is ouder dan 65 jaar. Behandeling van AML bij ouderen neemt dan ook een belangrijke plaats in. Als na overleg met patiënt en familie wordt besloten tot behandeling, wordt in het algemeen gebruik gemaakt van combinatie-chemotherapie.

Ondanks mildere behandeling brengt AML-behandeling bij ouderen extra problemen met zich mee door reeds aanwezige ziekte en/of functiestoornissen van diverse organen (hart, long, nier), een matige beenmergreserve en een lagere tolerantiedrempel voor toxische complicaties. Vaak blijkt de AML voort te komen uit een myelodysplastisch syndroom, waardoor de voorraad van normale stamcellen ernstig aangetast kan zijn, en herstel van de pancytopenie lang op zich laat wachten of zelfs uitblijft. Een combinatie van deze factoren leidt tot een lager remissiepercentage (circa 50%) in vergelijking met jongere patiënten.

Uitgangspunt bij de behandeling is het herwinnen van een goede kwaliteit van leven gedurende een aantal maanden met - nog altijd - een kleine kans op curatie (10%).