wildgroei

ALL - Bepaling

Leukemie is een kwaadaardige bloedziekte, een woekering die ook wel bloedkanker wordt genoemd, waarbij de witte bloedcellen, ofwel witte bloedlichaampjes aangetast zijn.
Deze ziekte kent diverse vormen met als hoofdsoorten de lymfatische en de myeloïde leukemie.

Afbeelding verwijderd.

Acute leukemie is een ernstig ziektebeeld, dat zonder behandeling meestal in korte tijd een fatale afloop heeft. Chronische leukemie heeft een heel ander beloop, met name de chronisch lymfatische leukemie kan lang symptoomloos zijn. Deze wordt dan ook nog al eens bij toeval ontdekt bij b.v. een routine bloedopname. Dit in tegenstelling tot acute leukemie waar de patiënt met klachten als vermoeidheid, bloedingneiging of infectie komt.

De acute leukemie komt op alle leeftijden voor: de acute lymfatische leukemie meer bij kinderen, de acute myeloïde leukemie meer bij volwassenen.
De behandeling van acute leukemie is intensief met hoge doseringen cytostatica. Daarmee is er een reële kans op genezing. Lichte behandelingen hebben hier niet veel zin. De chronische leukemieën reageren wel op lichtere behandeling, echter hiermee wordt geen genezing bereikt. Genezing is alleen mogelijk met allogene stamceltransplantatie bij chronisch myeloïde leukemie en verder met nieuwe geneesmiddelen bij de zeldzame hairy cell (harige cellen) leukemie.

In geval van leukemie woekert er een celkloon die in een bepaald stadium van rijping is blijven steken.

Voor de typering van dat rijpingsstadium, en dus voor de diagnose van het type leukemie, gebruikt men naast de cytomorfologie veelal monoklonale antilichamen, gericht tegen specifieke, bekende antigenen op of in de cellen (onder andere aangegeven met CD-, cluster designated, nomenclatuur). Antigenen die bij uitstek typerend zijn voor een bepaald stadium, zijn in het schema rood aangegeven. ALL en CLL duiden respectievelijk op acute en chronische leukemieën. NHL staat voor Non Hodgkin Lymfoom, HCL voor Hairy Cell Leukemie en LL voor Lymfoblastair Lymfoom. Merker TCR is de T-celreceptor en SmIg is de aanduiding van Surface membrane Ig. TdT, ten slotte, is de afkorting van Terminal deoxy-Transferase.

Afbeelding verwijderd.

Er zijn honderden soorten kanker die op diverse plaatsen in het lichaam kunnen ontstaan.
Elk van deze kankers is een andere ziekte. Deze ziektes hebben gemeenschappelijk dat in het lichaam een ongeremde celdeling plaats vindt waarop het lichaam zelf geen afdoend antwoord meer heeft. Door de voor het leven zo noodzakelijke celdeling, ontstaan uit één cel twee nieuwe cellen die zich ook weer delen etc.Dit gebeurt niet zo maar, maar wordt bij een gezonde mens goed geregeld en gecontroleerd door eiwitten, die worden aangemaakt op basis van structuur informatie die in de genen is vastgelegd.

Door allerlei schadelijke invloeden kunnen cellen echter onherstelbaar beschadigd worden.
Dat kan leiden tot veranderingen in de genen die een rol spelen bij de deling, groei en ontwikkeling van de cel. De celdeling raakt door deze veranderingen ontregeld met als gevolg een overmatige celdeling die leidt tot een tumor.Wanneer deze tumor kwaadaardig (maligne) is, wordt dit als kanker aangeduid.

Acute lymfatische leukemie is een woekering van kwaadaardige cellen in het beenmerg.