wildgroei

Acute Lymfatische Leukemie

Introductie

Acute Lymfatische Leukemie is een ernstig ziektebeeld, dat zonder behandeling meestal in korte tijd een fatale afloop kent.

In geval van leukemie woekert er een celkloon die in een bepaald stadium van rijping is blijven steken.

Woord vooraf

De tekst is bedoeld om op een bevattelijke wijze toelichting te geven over acute lymfatische leukemie.

Deze tekst werd in de loop van het jaar 2001 samengebracht door L. Chirillo en is bedoeld om op bevattelijke wijze toelichting te geven over ALL .

Bijzonder dank aan Dr. D. Vanstraelen, hemato-oncoloog, voor de supervisie, en aan de Belgische Federatie Tegen Kanker voor de morele en financiële steun.

De informatie is in de eerste plaats bedoeld voor de leek, zonder speciale medische opleiding, die toch iets meer wenst te weten over de aard, de gevolgen, het ontstaan, de behandeling en het verwachte verloop van de ziekte. Ons streven naar eenvoud van de tekst mocht uiteraard geen afbreuk doen aan de juistheid van de inhoud ervan.

Aansprakelijkheid wordt evenwel niet aanvaard.