You are here

CLL - Prognose en Ziektestadium

 

Voor CLL worden twee klinisch goed bruikbare classificaties aangewend: de RAI en de BINET stagering. Zij vinden hun belang vooral in de duidelijke prognostische correlatie en de hiermee verbonden therapeutische richtlijnen.

 

 BINET   
 STADIUM KLIERSTREKEN  Cofo Mediane overleving
 A < 3 aangetaste regio's Hb >10g/dl
 Blpl >100 x 109/l
 >120 maanden
 B > 3 aangetaste regio's Hb >10g/dl
 Blpl >100 x 109/l
 84 maanden
 C onbepaald Hb < 10g/dl
 Blpl < 100 x 109/l
 20 maanden

 

 

 RAI  
 STADIUM  Mediane overleving
 0 lymfocyten in perifeer bloed
 en beenmerg
 130 maanden

 1
 stadium 0
 + lymfadenopathieën
 101 maanden
 2 stadium 0 of 1
 + hepato en/of splenomegalie
 72 maanden
 3 stadium 0 of 1 of 2
 + Hb < 11 g/dl
 18 maanden
 4 stadium 0 , 1 , 2 of 3
 + Blpl < 100 x 109
 18 maanden

Prognose

Waar men er vroeger steevast vanuit ging dat CLL een niet geneesbare aandoening was, waarvoor alleen palliatieve levensverlengende therapie in aanmerking kwam, weet men nu dat bij jonge personen soms een complete remissie kan bekomen worden, waarna met een beenmergtransplantatie of een stamceltransplantatie toch genezingskansen kunnen geboden worden.

Zware intensieve schema's dienen wel voorbehouden te worden aan gespecialiseerde centra in het kader van goed opgezette studies.

Indien een complete remissie bekomen wordt, dient autoloog merg of autologe stamcellen ingevroren te worden om bij een eventuele hernieuwde ziekte-activiteit gebruikt te kunnen worden.

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer