You are here

Woordenlijst

 

woordverklaring
Aanhoudende remissieWanneer een volledige respons jaren aanhoudt. In de meeste gevallen is het zo dat hoe langer de remissie, hoe beter de resultaten op lange termijn en hoe hoger de kans op genezing.
AdriaycineMiddel tegen kanker
AfereseHet afnemen van een hoeveelheid bloed van een donor, waarvan of het plasma of geselecteerde bloedcellen bij een patiënt of donor zelf worden getransfundeerd (in transfusie worden gegeven).
AfereseEen deel van de procedure waarbij stamcellen worden getransplanteerd. Het is het deel waarbij de stamcellen uit het bloed worden verwijderd.
Allogene transplantatieEen procedure waarbij de patiënt beenmerg of stamcellen krijgt die geschonken werden door een andere persoon.
AlopeciaHaaruitval. Alopecia is bijna altijd tijdelijk. Het haar groeit terug wanneer de therapie wordt stopgezet.
AmyloïdvormingVorming van een spekachtige eiwitsubstantie
AnatoompatholoogEen dokter die zich gespecialiseerd heeft in het bestuderen van ziekten door middel van macro- en microscopisch onderzoek van weefsels en organen uit het lichaam. Weefsel dat verdacht is op de aanwezigheid van kanker dient eerst te worden onderzocht door 
AnemieBloedarmoede, tekort aan rode bloedlichamen
AnemieEen tekort aan rode bloedcellen. Dit kan aanleiding geven tot zwakte en vermoeidheid.
Anti-emeticumEen geneesmiddel dat misselijkheid en braken vermindert of voorkomt
Antigeen Eiwitten gelokaliseerd op het oppervlak van alle cellen. Het immuunsysteem gebruikt antigenen om te bepalen of de cellen inderdaad een noodzakelijk deel van het lichaam vormen of dat de cellen anderzijds moeten vernietigd worden.
AntilichaamEen stof die wordt aangemaakt door de B-lymfocyten en die reageert met antigenen (welbepaalde eiwitten) op virussen en bacteriën en op sommige kankercellen. Hierdoor worden ze gemarkeerd om erna verwijderd te worden.
Antilichamen(Antistoffen)worden gevormd als reactie op het binnendringen van antigenen (lichaamsvreemde stoffen - meestal eiwitten) waarmee ze zich verbinden om de schadelijke gevolgen van dit binnendringen te bestrijden.
AntroposofieLevensleer van Rudolf Steiner, die ook een bepaalde geneesmethode omvat
A-symptomatischZonder ziekteverschijnselen.
Auto-immuunziekteZiekte waarvan het ontstaan wordt toegeschreven aan het vormen van antistoffen tegen eigen lichaamsweefsel  (zoals bvb bij multiple sclerose).
Autologe transplantatieEen soort transplantatie van beenmerg of stamcellen waarbij de patiënt zijn eigen cellen krijgt toegediend.
AutoloogHetzelfde individu betreffende
Basofiele granulocytenEen vorm van granulocyten die bestaan uit de opgeslagen histamine en andere mediatoren die vrijkomen wanneer ige reageert met het specifieke antigeen.
B-cel (B-lymfocyt)(B van Bursa) evenals de T-lymfocyten afkomstig uit de lymfoïde stamcel van het beenmerg, verder ontwikkeld in het zgn. Bursa equivalentsysteem, gestimuleerd door antigeen, rijpen B-lymfocyten tot plasmacellen.
BeenmergHet sponsachtig materiaal dat men terugvindt in ons bot. Het bestaat uit onrijpe zogenaamde stamcellen die zich ontwikkelen tot drie soorten cellen - de rode bloedcellen die zuurstof afleveren en het afvalproduct koolstofmonoxyde verwijderen - witte bloed
BeenmerggaspiraatOpzuigen van beenmerg, beenmergpunctie
BeenmergsuppressieEen vermindering in de mogelijkheid van het beenmerg om rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes aan te maken.
Bence Jones- eiwitBehoort tot de paraproteïnen en bestaat uitsluitend uit “lichte ketens” komt in de urine voor bij o.a. De ziekte van kahler, veroorzaakt vaak nierinsufficiëntie zonder hypertensie of retinopathie (= een ziekte van het netvlies).
BiopsieVerwijdering en onderzoek van weefsel of ander materiaal van een levend organisme voor verder onderzoek.
BiopsieHeelkundig wegnemen van een klein stukje weefsel (bijvoorbeeld een lymfeknoop) voor evaluatie onder de microscoop.
BotbiopsieMicroscopisch of chemisch onderzoek van botweefsel
CalcificerenVerkalken
CarcinogeenKankerverwekkend - de stof die kanker verwekt.
CathederSlappe of stijve dunne buis die via lichaamsopeningen of via een bloedvat naar binnen geschoven kan worden, voor het aftappen van vloeistof (bijv. Urine) of ten behoeve van drukmetingen.
Chemotherapie(Bij kanker) behandeling met cytostatica, geneesmiddelen die de celgroei en celdeling remmen.
ChemotherapieBehandeling met geneesmiddelen (chemo) gericht op de groei van zich snel delende kankercellen, met inbegrip van de lymfoomcellen en zo de ontwikkeling van deze cellen  te stoppen.
ChemotherapiecyclusDe term die gebruikt wordt om het proces te beschrijven waarbij chemotherapie wordt gegeven en waarbij deze periode gevolgd wordt door een rustperiode waarin het lichaam kan herstellen.
CollageenEiwitbestanddeel uit bindweefselvezels en kraakbeen
CorticosteroïdenIn de bijnierschors geproduceerde hormonen of daarmee overeenkomende synthetische stoffen.  Toediening van de laatste gebeurt om het immuunsysteem te onderdrukken en daardoor het ontstaan van ontstekingen en zwellingen af te remmen.
CsfColony stimulating factor E
CT-scan of CAT-scanGecomputeriseerde axiale tomografie scan. Deze beeldvormingtechniek geeft een reeks gedetailleerde beelden van de binnenzijde van het lichaam. Men maakt hierbij gebruik van een rx toestel dat verbonden is aan een computer.
CycloblastineAnti-kankermiddel.
CytokinKetens van een groot aantal met elkaar verbonden aminozuren (polypeptide) welke biologische signalen kunnen doorgeven van cel tot cel en met andere stoffen een complex vormen ten behoeve van biologische afweerreacties
Cytoplasma(Protoplasma) vloeibaar deel van de cel.
DeficiëntieTekort
DiafragmaDe dunne spier onder de longen en het hart waardoor de borstholte gescheiden wordt van de buikholte.
DifferentiatieHet zich ontwikkelen (bvb van cellen) tot eenheden met bepaalde eigenschappen en een eigen karakter.
DiffuusVerspreid
DosisintensiteitEen term die gebruikt wordt om de hoogst mogelijke dosis aan te duiden van een geneesmiddel die kan gegeven worden over een welbepaalde periode met aanvaardbare nevenwerkingen. Deze aanpak heeft bewezen erg nuttig te zijn voor het genezen van bepaalde kan
DysgeusieWanneer vertrouwde voedingsmiddelen anders  gaan smaken.
EchocardiogramGebruik van ultrasone geluidsgolven om het hart te onderzoeken.
ElectroforeseMethode om bij middel van een elektrisch veld de serumeiwitten kwantitatief te bepalen.
Endocriene klierenKlieren waarvan de afscheidingsproducten door het bloed of door weefselvloeistof worden opgenomen.
EnzymenStoffen die nodig zijn voor de stofwisseling.
Eosinofiele cellenEen vorm van granulocyten (witte bloedcellen met korrel in het cytoplasma) met als functie de regulering van de interactie tussen ige en de specifieke antigenen bij allergische ontstekingsprocessen.
EpitheelÉén- of meerlagige oppervlakteweefsel van  huid en  slijmvliezen.
EpoZie erytropoteïne
ErytrocytRode bloedcel.
ErytropoteïneIs een hormoon dat de aanmaak van rode bloedcellen bevordert, wordt in de nieren gevormd en in sommige pathologische omstandigheden ook in andere weefsels
EtiologieHet bestuderen van de oorzaak van een ziekte. Vaak wordt het gebruikt om de oorzaak van de ziekte aan te geven. Bij kanker zijn er verschillende oorzaken. De exacte oorzaak van de ziekte van Hodgkin is onbekend.
ExtramodulairBuiten het beenmerg
Extranodale ziekteZiekte van Hodgkin die zich verspreid heeft buiten de lymfeknopen.
FibrineEiwitstof/vezelstof in het bloed die zich bij stolling afzondert
FibronectinenIn het bloed en in weefselvloeistoffen aanwezige enzymatische glycoproteïnen, van belang voor allerhande, vooral fysiologische functies van het organisme en migratie van cellen, fagocytose, bloedstolling...  Doch ook voor wondgenezing, reactie op ontsteki
FolinezuurZelfde werking als foliumzuur maar veel sterker. Vitamine b11 of bc.  Komt in vele dierlijke en plantaardige (bladgroente) voedingsmiddelen voor.  Is onmisbaar voor de vorming van erytrocyten.  Tekorten leiden tot bloedarmoede.  Het is ook een geneesmidde
GGranulocyt
Gallium (radio-isotoop) scanRadioactief gallium is een chemische stof die opgestapeld wordt in sommige tumoren. Een galliumscan wordt gebruikt wanneer de diagnose van de ziekte van hodgkin wordt gesteld bij een patiënt. Bij dit soort scan wordt een kleine hoeveelheid radioactief gal
GammaglobulineDe globinefractie van het bloedserum waartoe de immunoglobulinen behoren (z.o. Igg)
GammapathieStoornis in de vorming van gammaglobuline.
Geheugencellen Geheugencellen zijn een soort B- en T-lymfocyten. Nadat een lichaamsvreemde aanvaller of ongewenste cel vernietigd werd, gaan overlevende B- en T-lymfocyten zich ontwikkelen tot gespecialiseerde geheugencellen. Zij blijven op wacht staan en kunnen besche
Gelokaliseerde ziekteEen kanker die alleen maar aanwezig is in een beperkt deel van het lichaam zoals bijvoorbeeld alleen in de lymfeknopen van een specifiek deel van het lichaam (zoals de nek of oksels).
GenenDe bouwstenen die aan de basis liggen van de erfelijkheid en aanwezig zijn in alle cellen.
GenezingDe ziekte is verdwenen. Er zijn geen tekens of symptomen meer van een lymfoom en er is een significante tijdsperiode verlopen waarin er zich geen herval heeft voorgedaan. De kans op herval is klein.
GentherapieTherapieën die de genetische structuur van de tumorcellen kunnen wijzigen waardoor ze gevoeliger worden voor het immuunsysteem of voor chemotherapeutische geneesmiddelen.
GlobineHet eiwitbestanddeel van hemoglobine
GlobulineEiwitachtige stof in o.a. Bloedplasma en spieren.
GraderingEen methode om een tumor te classificeren op basis van hoe agressief de tumor groeit.
Graft versus host aandoeningTreedt op wanneer het beenmerg van een donor (de graft) de ontvanger van het beenmerg (de host) herkent als vreemd. Als reactie hierop gaan de immunologische cellen in het donorbeenmerg de vreemde cellen in de ontvanger aanvallen.
GranulocytWitte bloedcel met korrels in het cytoplasma.  (er zijn 3 soorten) basofiele, eosinofiele en neutrofiele granulocyten
HemapoëseBloedcelaanmaak
Hematologisch herstelHerstel van het bloed
HematoloogEen dokter die zich gespecialiseerd heeft in het behandelen van aandoeningen van het bloed en de bloedvormende organen met inbegrip van kankers als de ziekte van Hodgkin, het Non-Hodgkin lymfoom en leukemie.
HemoglobineDe ijzerhoudende kleurstof van de rode bloedcellen.
HervalHet terugkeren van kanker na behandeling en nadat de patiënt in remissie was. Een lymfoom kan optreden in het gebied waar het eerst voorgekomen is of het kan hervallen op een andere plaats.
HistologieHet bestuderen van weefsels om hun specifieke kenmerken te bepalen. Hierdoor kan een specifiek type van de ziekte van Hodgkin of NHL bepaald worden. Wordt vaak gebruikt om de specifieke kenmerken van het weefsel te beschrijven.
HormonenChemische stof die via de bloedstroom bepaalde organen tot werkzaamheid aanzet.
HypercalciëmieVerhoogd calciumgehalte in het bloed
HypogeusieWanneer de smaak van voedsel niet zo sterk is als normaal.
HypothyroïdieEen toestand waarbij er minder dan normaal productie is van schildklierhormoon. Lage spiegels van schildklierhormoon kunnen aanleiding geven tot heel wat symptomen zoals gewichtstoename en slaperigheid.
IL (interleukinen)Eiwitten die dienst doen als boodschapper tussen de witte bloedcellen.  Ze worden niet alleen door de witte bloedlichamen aangemaakt, maar ook door vele andere lichaamscellen.  Interleukinen stimuleren o.a. T-lymfocyten, activeren b-lymfocyten en regelen 
ImmuunsysteemHet geheel van cellen en organen die het lichaam verdedigen tegen ziekteverwekkers.
ImmuunsysteemEén van de meest belangrijke verdedigingsmechanismen van het lichaam tegen infecties. Alle lymfomen zijn aandoeningen van het immuunsysteem.
InhibitorEen remmer
InsultAanval
InterferonenEiwitten die door allerlei lichaamscellen worden afgescheiden na contact met een virus.  Sommige van deze eiwitten hebben een anti-tumoreffect door dat ze de celgroei verminderen en natural killer cellen (nk-cellen) stimuleren
IntraveneusIn een ader, bijvoorbeeld bij een injectie.
IscadorUit maretak verkregen middel tegen kanker.
KankerEen abnormale cel die niet door de natuurlijke afweer van het lichaam kan onder controle worden gehouden. Kankercellen kunnen groeien en eventueel tumoren vormen.
Katheter (intraveneus)Een toestelletje dat tijdelijk of permanent  in een ader wordt aangebracht om  de toediening van medicatie  te vergemakkelijken.
Klinische studieEen onderzoeksstudie waarin een nieuwe behandeling wordt gegeven aan patiënten om na te gaan of deze behandeling veilig is en  efficiënter of minder  toxisch dan de huidige behandelingen. 
LaparoscopieMen brengt een buis via de buikwand in het lichaam om een klein stukje weefsel te bekomen en om dit te onderzoeken onder de microscoop.
LeukemieKanker van de witte bloedlichaampjes
LeukocytWitte bloedcel.  (hoofdzakelijk onder te verdelen in) granulocyten, lymfocyten en monocyten.
Lokale behandelingEen behandeling die uitsluitend de kankercellen in het behandelde gebied treft.
LymfangiogramEen RX van het lymfesysteem. Een contrastmiddel wordt ingespoten in het lymfevocht om de lymfeknopen en lymfevaten aan het licht te brengen zodat ze gemakkelijk kunnen zichtbaar gemaakt worden op een RX foto. 
LymfeDe waterige vloeistof in het lymfestelsel dat de witte bloedcellen bevat (lymfocyten).
LymfeknopenKleine, boonvormige klieren die zich  bevinden rondom de kleine vaten van het lymfestelsel. Er zijn duizenden lymfeklieren in het lichaam. Ophopingen ervan zijn te vinden in de nek, onder de armen, in de borst, buik en liezen. Lymfeknopen filteren de lymf
LymfesysteemDe weefsels en organen die lymfocyten opslaan en vervoeren om infecties en andere ziekten te bestrijden.
LymfevatenLymfekanalen en vaten die de lymfevloeistof transporteren. Ze gelijken op bloedvaten maar zijn kleiner.
LymfocytenWitte bloedcel met ongelobde kern zijn mede door hun speciale wijze van circuleren door het lichaam de grondslag van het immunologische afweersysteem.
LymfocytenEen soort witte bloedcellen. Lymfocyten worden via het lymfevocht meegedragen en vormen een deel van het immuunsysteem. Ze bestrijden infecties. 
LymfoomEen kwaadaardige aandoening die begint in de lymfeknopen, organen en weefsels van het lymfesysteem (immuunsysteem). De ziekte van Hodgkin is één soort lymfoma. Het ander veel voorkomende type wordt Non-Hodgkin lymfoom genoemd.
MaligneKwaadaardig, bijvoorbeeld een gezwel.
MaligneKanker. Een maligne tumor is een kankergezwel.
MatrixMoederweefsel waaruit een orgaan, gezwel of ander weefsel kan ontstaan
MelamoonKanker van de pigmentcellen van de huid.
MeningitisHersenvliesontsteking
MetabolismeStofwisseling.
MgusMonoclonal gammopathy of undetermined significance
MiltEen orgaan dat zich in het bovenste deel van de buik aan de linkerzijde bevindt, in de omgeving van de maag. Het vormt een belangrijke component van het lymfesysteem. De milt produceert lymfocyten, slaat ze op en zet hen vrij wanneer nodig als deel van he
MineralenVerzamelnaam voor natuurlijke organische stoffen (in engere zin - zouten)
ModulatorenChemische stoffen in het weefsel die de functie van de diverse celsystemen op elkaar afstemmen
MonocytenVrij grote éénkernige eetcellen die het vermogen hebben vreemde materie (bvb bacteriën) in zich op te nemen en onschadelijk te maken.  Komen normaal voor in ongeveer 6% van de leukocyten (witte bloedcellen).
Monoklonale gammopathieZiektetoestand waarbij paraproteïnen worden gevonden (zoals bij de ziekte van Kahler).
MucositisDe medische term voor zweren in de mond.
MyelodysplasieTe laag aantal cellen in het bloed door tekortschieten van de beenmergfunctie o.a. Kenbaar aan abnormale stamcellen, een voorstadium van leukemie
MyelofibroseZich uitbreidende bindweefselvorming in het beenmerg, waardoor dit wordt verdrongen en de aanmaak van  bloedcellen langzamerhand verloren gaat.
MyeloomKwaadaardig gezwel uitgaande van de beenmergcellen.
NecrosisHet plaatselijk afsterven van weefsel
NeutrofielenHet belangrijkste soort van witte bloedcellen die men in het lichaam terugvindt.
NeutropenieEen abnormaal laag gehalte van neutrofielen (de witte bloedcellen die verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van bacteriële infecties).
NMR (nucleaire magnetische resonantie)NMR maakt gebruik van magneten en radiofrequentie golven om beelden te maken van de binnenzijde van het lichaam. Een NMR kan belangrijke gegevens verschaffen over weefsels en organen die via andere beeldvormingtechnieken niet kan verkregen worden.
Non-Hodgkin lymfoomEen groep van verschillende, nauw bij elkaar aanleunende kankers die het lymfesysteem aantasten. Ofschoon de verschillende soorten nhl bepaalde eigenschappen gemeenschappelijk hebben, zijn ze verschillend in het uitzicht van de kankercellen onder de micro
Oligonucleotide genotyperingEen onderzoek waarbij het DNA van de donor en de mogelijke ontvanger wordt onderzocht om na te gaan of de cellen compatibel zijn voor beenmergtransplantatie of stamceltransplantatie.
OncologieKennis van goed- en kwaadaardige woekeringsprocessen.
OncoloogKankerspecialist
OncoloogEen dokter die zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van kanker. Sommige oncologen specialiseren zich verder in chemotherapie ("medische oncologen") en anderen in radiotherapie ("radiotherapeuten") of in chirurgie ("chirurgische oncologen").
OogstenEen procedure waarbij stamcellen worden bekomen uit het bloed of het beenmerg om te gebruiken om het lichaam opnieuw van cellen te voorzien na een chemotherapeutische behandeling aan hoge dosis.
OsteoblastenBeenweefselvormende cellen
OsteoclastEen reuzecel die beenweefsel absorbeert
OsteocytIn het beenweefsel gelegen cel
OsteolyseBotdestructie
OtitisOorontsteking
Para-aortaalHet gebied dichtbij de aorta. De aorta is de grote slagader vanuit het hart waaruit de slagaders ontspringen.
ParaproteïnenAbnormale immunoglobulinen die ontstaan door woekering van plasmacellen (bevatten slechts één type lichte ketens).
Partiële remissieDeze term wordt gebruikt om aan te geven dat de kanker in volume verminderd is (meestal met minstens de helft) maar niet volledig verdwenen is. De kanker kan nog wel aangetoond worden en men dient een andere therapie te volgen.
PathosfysiologieKennis en studie van de fysiologie van het zieke organisme.
PerformantiestatusDe performantiestatus is een term die gebruikt wordt om aan te geven of een persoon in staat is om een bepaalde levensstijl te volgen.
Perifere neuropathieBeschadiging van het zenuwstelsel. Dit kan veroorzaakt worden door sommige geneesmiddelen. De symptomen zijn onder andere zwakte of tintelingen in handen en/of voeten.
PET scan (positron emissie tomografie)PET scans kunnen in de plaats van gallium scans of lymfangiografie gebruikt worden om gebieden in het lichaam op te sporen die aangetast zijn door de ziekte van Hodgkin. Deze test evalueert de metabole activiteit in verschillende delen van het lichaam waa
Plasma(Bloedplasma)bloed zonder bloedcellen.
Plasmacel(Plasmocyt) zich uit B-cellen ontwikkelen ongelobde witte bloedcellen (afkomstig uit de lymfoïde stamcel van het beenmerg) die o.a. Zorgen  voor de productie van antistoffen.
PlasmacelEen rijpe B-lymfocyt die antistoffen maakt. Deze antistoffen helpen het lichaam om toxines, bacteriën en bepaalde kankercellen te verwijderen.
PlasmacelprofileratieWoekering van plasmacellen
PlasmocytoomKwaadaardig gezwel uitgaande van plasmacellen, beenmergkanker.
PlasmocytoseVerhoogd aantal plasmacellen (plasmocyten) in het bloed
PneumonieLongontsteking
Primaire behandelingDe eerste behandeling die gegeven wordt na het stellen van de diagnose van kanker.
ProgenitorCellen die het voorstadium zijn van voltooide cellen, voorlopercellen, moedercellen
PrognoseDe vermoedelijke afloop van een ziekte met inbegrip van de kansen op herstel.
ProteïnenEiwitten.
Proteolytische enzymenEiwitontledende stoffen
RadiotherapieBehandeling met behulp van radioactieve stralen.
RadiotherapieHet gebruik van radiotherapie (X-stralen) om kanker te behandelen. Hoge doses straling met een hoge energie-inhoud die zorgvuldig gericht worden op een tumor, zullen kankercellen vernietigen. Radiotherapie (met of zonder chemotherapie) wordt gebruikt om b
RandomiseringVerdeling van proefpersonen in groepen zonder dat daarbij één of andere vorm van selectie wordt toegepast
Recidiverende infectiesSteeds terugkomende, nadat ze eerst genezen leken te zijn.
Refractaire ziekteEen kanker die niet beantwoordt aan behandeling.
RegimeEen specifieke combinatie van geneesmiddelen (chemotherapie), hun dosering en hun toedieningsschema's. Een regime kan ook radiotherapie omvatten.
Remissie(Tijdelijke) verbetering, het afnemen van ziekteverschijnselen, in het bijzonder in het verloop van een kwaadaardige aandoening.
RemissieDe afwezigheid van de ziekte. Een patiënt is in remissie wanneer het lymfoom behandeld is geweest en wanneer de tumor met minstens 50 % verminderd is (gedeeltelijke) of wanneer de tumor verdwenen is (volledige). Remissie betekent niet noodzakelijk hetzelf
Remissie-inductiePoging om de ziekteverschijnselen te verminderen
RisicofactorenFactoren die de kans verhogen dat iemand de ziekte van Hodgkin krijgt. Het is belangrijk om weten dat de meeste mensen met risicofactoren nooit de ziekte van Hodgkin ontwikkelen en dat heel wat mensen bij wie de diagnose gesteld werd geen identificeerbare
Salvage therapieënTherapieën die worden gegeven als de eerste behandeling niet succesvol was of als de ziekte eerst verdween en dan terug kwam.
SepsisRotting, bederf, ontleding
SerumHet vloeibare gedeelte van het gestolde bloed, dus bloedplasma zonder stollingseiwitten.
Smouldering myelomaEen sluimerend myeloma, waarbij geen evolutie in de ziekte merkbaar is
Stabiele ziekteDe ziekte verbetert niet of verslechtert niet na behandeling.
StadiumDe verspreiding van de kanker in het lichaam met inbegrip van het feit of de ziekte zich verspreid heeft van zijn oorspronkelijke plaats naar andere delen van het lichaam.
StandaardbehandelingDe op dit ogenblik meest effectieve en veiligste primaire behandeling.
StralingsveldHet deel van het lichaam dat radiotherapie krijgt.
StromaHet weefsel van de rode bloedcellen zonder bloedkleurstof (hemoglobine)
SymptomatischMet ziekteverschijnselen.
SynergismeDe term die men gebruikt om aan te geven dat wanneer twee of meer chemotherapeutische geneesmiddelen samen worden gegeven, ze een beter effect hebben tegen de kanker dan eender welk van beide wanneer het alleen wordt toegediend.
Systemische symptomenSymptomen die betrekking hebben op gans het lichaam Voorbeelden hiervan zijn koorts, nachtelijk zweten en gewichtsverlies.
ThymusklierEen klier die zich achter het sternum (borstbeen) bevindt. Deze klier versterkt de deling van de lymfocyten en de ontwikkeling van de lymfocyten. De T-lymfocyten ontstaan in de thymus. 
TnfTumor necrosis factor, een product van hoofdzakelijk macrofagen (veelvraten)
ToxiciteitDe ongewenste nevenwerkingen van de kankerbehandelingen zoals een daling van de bloedcellen, misselijkheid en braken en haarverlies.
TrombocytopenieEen tekort aan bloedplaatjes in het bloed. Dit vermindert de mogelijkheid van het bloed om te stollen.
TrombopenieVerlaagd aantal bloedplaatjes
TumorZwelling, gezwel.
TumorEen abnormale massa of zwelling van weefsel. Tumoren kunnen overal in het lichaam opduiken. Een tumor kan goedaardig (onschadelijk) of kwaadaardig (kanker) zijn.
VerbeteringDeze term wordt gebruikt om aan te geven of een tumor in volume verminderd is na behandeling maar  toch nog groter is dan de helft van zijn oorspronkelijke afmetingen
VermoeidheidVerminderde mogelijkheid om activiteiten te ontplooien. Wordt vaak vergezeld door gevoelens van zwakte, slaperigheid of prikkelbaarheid.
VincristineMiddel tegen kanker.
VitaminenOrganische stoffen die in kleine hoeveelheden aanwezig moeten zijn voor een normale stofwisseling (metabolisme) van het organisme
Volledige remissieDeze term wordt gebruikt om aan te geven dat alle tekens van de ziekte verdwenen zijn na behandeling.
Volledige respons (volledige remissie)Deze term wordt gebruikt om aan te geven dat alle tekens van de ziekte verdwenen zijn.
XerostomieEen tijdelijke vermindering in de productie van speeksel, waardoor droge mond.
X-stralenStraling met hoge energiewaarde die gebruikt wordt aan lage doses om beelden te maken van de binnenzijde van het lichaam. Aan hoge dosering worden ze gebruikt om kanker te behandelen.
Ziekte van HodgkinEen van de twee belangrijkste vormen van lymfoom. Begint in de lymfeknopen, organen en weefsels van het lymfesysteem. Alle andere lymfomen worden geclassificeerd dan non-hodgkin lymfomen. 
ZiekteprogressieDeze term wordt gebruikt wanneer de ziekte erger wordt ondanks behandeling (wordt ook falen van de behandeling genoemd).

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer