You are here

Wie zijn wij?

Wat geschiedenis...

In maart 1992 startten mevrouw Bernadette Steyfkens-Dupont en de heer Yvon Vanheusden met een lotgenotenvereniging voor leukemie-patiënten. Gezien de verschillende soorten en vormen van leukemie zoals acute, chronische, lymfatische,  myeloïde, haarcelleukemie, Non-Hodgkin, Hodgkin, Kahler en het toetreden van nieuwe leden, werd het na enkele jaren duidelijk dat deze lotgenotenvereniging nood had aan een gestructureerde organisatie.

Begin 1997 werden dan ook de eerste stappen gezet om deze vereniging te structureren in de vorm van een VZW. Mede dankzij de hulp van Trefpunt Zelfhulp Leuven, die schitterend werk levert op vlak van ondersteuning, werd dit gerealiseerd. Onze voorzitster mevrouw Bernadette Steyfkens-Dupont overleed op 03 juni 1997.

Op de buitengewone algemene vergadering van 10 januari 1999 werd de heer Luigi Chirillo, beter gekend als Gino,  aangesteld als voorzitter. Het mandaat van penningmeester werd opgenomen door mevrouw Magda Van De Broek.

De Heer Luigi Chirillo heeft van 1999 tot 2011 zijn mandaat als voorzitter schitterend vervuld. Helaas is hij overleden op 24 september 2011.

Op de buitengewone Algemene Vergadering van 25 september 2011 werd Willy Schepers aangeduid als nieuwe voorzitter. Het bestuur besluit om met dezelfde ijver en inzet Gino's werk verder te zetten.

Om de continuïteit op bestuurlijk vlak steeds te verzekeren worden gezonde mensen aangesproken om in de Raad van Bestuur te zetelen. Deze mensen zijn geen onbekenden in de gezondheidssector. o.a. Professor Jean-Luc Rummens (diensthoofd Labo Jessa Ziekenhuis, Mevrouw Katleen Schiepers (Kom op tegen Kanker) maken vandaag deel uit van de Raad van bestuur. 

Ook is er enige ervaringsdeskundigheid in ons bestuur aanwezig Johan Creemers (Zikete van Kahler), Peter Rabijns (ALL) en Willy Schepers (CLL) zijn zelf patiënt of ex-patiënt.

Tweemaandelijks is er een bijeenkomst (behalve juli en augustus). Op sommige bijeenkomsten wordt gewoon gebabbeld, op andere bijeenkomsten komt een spreker een bepaald thema toelichten. Meestal zijn er tussen de 25 en 40 personen aanwezig zijn op deze avonden.

In 1998 werd reeds het idee opgevat om een eigen website te ontwikkelen. 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer